IMAGINARI PERDUT

| 2019 | ... | 2020 | Instal·lació a l'exposició: Els nens contents


IMAGINARI PERDUT

Mides variables segons espai i instal·lació

Tècnica mixta sobre paper