TEMPS DEL TEMPS

2018 - 2019


transició n. f.

1. Pas, més o menys ràpid, d'una cosa o d'un estat a un altre de diferent.

2. Situació o estat intermedi entre un d'antic o passat i un altre de nou, al qual s'arriba després d'un canvi.


MÀQUINA DEL TEMPS

162 x 260 cm

Tècnica mixta sobre tela

DE CEA & PARTERA

130 x 195 cm

Tècnica mixta sobre tela

TORNARÀS A VOLAR

100 x 100 cm

Tècnica mixta sobre tela