TEMPS DEL TEMPS

| 2018 - 2019 |


Transició n. f.

1. Pas, més o menys ràpid, d'una cosa o d'un estat a un altre de diferent.

2. Situació o estat intermedi entre un d'antic o passat i un altre de nou, al qual s'arriba després d'un canvi.


MÀQUINA DEL TEMPS

162 cm x 260 cm (Díptic)

Tècnica mixta sobre tela

Venut / SOLD