ELS ÀNGELS RIUEN

| 2021 |


Àngel n. m. (rebel, caigut)*

1. Ésser espiritual que fa d'intermediari entre Déu i l’home. 

2. Persona molt bona, de molt bon cor.

3. Àngel rebel, àngel caigut*, Àngel que es rebel·là contra les lleis de Déu. 

 

Els Àngels riuen. Són una tropa de criatures rebels. Petits grans genis carregats d'una gran dosis de Fúria bona, que els ajuda a suportar la Saudade. Alguns reclamen que Mori la memòria. D'altres els agrada estar a la seva Casa refugi, malgrat que a vegades també voldrien fugir-ne. N'hi ha un que pensa que és una Bala perduda. N'hi ha que després de caure treuen les banyes i ensenyen les dents i riuen. Fins i tot alguns se senten The masters of the Universe. El més gran de tots, però, no vol que oblidis que tu Ets una bèstia! I malgrat que el món sembla que s'està tornant Muy Loco!, sempre tindrem l'antídot de L'Humor. RIGUEM!

 (Negretes)* Títols d'obres.

 

 "L'humor és l'anarquia que triomfa per uns breus instants." 

 - Quimi Portet. Oh My Love -BALA PERDUDA

200 cm x 160 cm

Tècnica mixta sobre tela

CASA REFUGI

200 cm x 160 cm

Tècnica mixta sobre tela


SAUDADE

130 cm x 162 cm

Tècnica mixta sobre tela

Venut / SOLD

FÚRIA BONA

130 cm x 162 cm

Tècnica mixta sobre tela

Venut / SOLD


MUY LOCO

130 cm x 162 cm

Tècnica mixta sobre tela

MORI LA MEMÒRIA

130 cm x 162 cm

Tècnica mixta sobre tela


ETS UNA BÈSTIA

170 cm x 200 cm

Tècnica mixta sobre tela

Venut / SOLD

L'HUMOR

70 cm x 100 cm

Tècnica mixta sobre telaÀNGEL CUSTODI

Escultura mòbil 

70 cm x 67 cm

Plastilina màgica

Venut / SOLD

RIGUEM!

Instal·lació

36 peces de 16 cm x 16 cm 

Aquarel·la mixta sobre cartonet i bastidor de fusta

Venut / SOLD

 

(Veure+)