Instal·lació que acompanya l'obra Imaginari perdut


IMAGINARI PERDUT

(Imaginari perdut · 2019-20)

Mides variables segons espai i instal·lació

Tècnica mixta sobre paper encolat